Về chúng tôi

MBA Alliance Big 3 là gì?

  1. Là một trong các trường kinh doanh và quản lí hàng đầu tại thành phố Kansas, Hoa Kỳ và chủ đạo là KU, UMKC, và Đại học Rockhurst đã hợp tác để làm nổi bật giá trị của bằng tốt nghiệp MBA từ một trong những tổ chức hàng đàu tại Kansas.
  2. KU, UMKC và Đại học Rockhurst cung cấp các chương trình đào tạo kinh doanh MBA AACSB uy tín duy nhất trong khu vực với các cở sở thiết bị, tư tưởng đầy đủ, hát triển mạnh mạng lưới toàn thể sinh viên trên thế giới, với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, đẳng cấp thế giới.
  3. Big 3 MBA Alliance có một mục tiêu, một chiến lược đi đầu: giáo dục cho học sinh MBA phát triển tối đa tiềm năng và công sức của chính MBA dành cho.
  4. Tập trung vào suy nghĩ kinh doanh sáng tạo là nền tảng ưu tiên số 1 để chuyển tài năng và tăng trưởng phát triển bền vững,

Nếu bạn đang tìm kiếm phát triển nghề nghiệp, một ngôi trường đủ khả năng để có thể hổ trợ đắc lực cho bạn nhất trong kinh doanh, các chương trình chuyên nghiệp MBA, KU sẽ cung cấp đầy đủ nhất tại EDwwards Campus cho các bạn sự linh hoạt cần thiết với từng yd tưởng kinh doanh sáng tạo độc đáo và chỉ có duy nhất tại Big 3 MBA Alliance.