Lịch sử và quá trình xây dựng của MBA Allince

3 MBA Alliance Big tụ hào với thời gian rằng là một trong những đơn vị hàng đầu tại Hoa kì về lĩnh vực đào tạo, rèn luyện sinh viên tốt nhất nước Mỹ.

Mỹ một một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về kinh tế, sự phát triển vượt bậc so với các nước đang phát triển, Hoa Kỳ là một nơi nền giáo dục đào tạo ra nhiều sinh viên tốt nghiệp và tự kinh doanh thành công cho mình từ những năm đầu 1880, và trong suốt thời gian thành lập đến duy trì giảng dạy xây dựng nền giáo dục hàng đầu thế giới và là một trong những quốc gia có số người tự kih doanh cao hơn so với các nước trên thế giới. Trường học của Big 3 MBA Alliance không chỉ đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong lịch sử gắn bó của Hoa Kỳ nói chung và thành phố Kansas nói rieegn mà còn là nơi tạo ra những con người của các chuyên gia Quản trị Kinh doanh trong khu vực.

Các mốc thời gian phát triển của MBA

1881 – Thành lập Đại học Wharton Business School Pennsylvania một trường đại học kinh doanh đầu tiên của thế giới.

1908 Thành lập Đại Học Havard một trong những trường có uy tín hàng đàu thế giới.

1924 – Thành lập Đại học Kansas – Trường Kinh doanh  của thành phố Kansas

2010 – Theo thống kê của bộ Graduate Management Admission Council ( GMAC) ước tính lại rằng đã có hơn 250.000 sinh viên đang theo học các chương trình của MBA tại Hoa Kỳ và thành phố Kansas, với khoảng 100.000 bằng cấp tốt nghiệp được sinh viên nhận mỗi năm.

2013 – Big 3 MBA Alliance góp phần thúc đẩy tầm quan trọng của kinh doanh được AACSB môi trường kinh doanh công nhận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *