Điều kiện thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Điều kiện thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Công ty tnhh 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp tự hành tốt nhất hiện nay trong tất cả các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Với sự tự chủ về tài chính cũng như quyết định của người sáng lập giúp cho công việc được tiến hành thuận lợi và dễ dàng hơn. Tuy nhiên để thành lập được loại hình công ty này người sáng lập phải đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện thành lập công ty tnhh1 thành viên theo quy định của pháp luật. Xem chi tiết tại tuvanthanhlapcongtytnhh.com

Điều kiện thành lập công ty tnhh 1 thành viên gồm những gì?

Các cá nhân, tổ chức đứng ra thành lập công ty tnhh một thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ công ty.

Tổ chức, cá nhân thành lập công ty tnhh phải đáp ứng được những yêu cầu theo quy định điều 13 Luật doanh nghiệp 2005.

Tên doanh nghiệp : là duy nhất và không được trùng lặp với các thương hiệu đã được đăng ký và bảo hộ bởi pháp luật Việt Nam.

dnnn

Trụ sở kinh doanh phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam và phải có đầy đủ thông tin chi tiết về trụ sở, văn phòng đó như số nhà, số đường, quận , huyện, tỉnh, thành số, số điện thoại, số fax, địa chỉ email của công ty.

Vốn gồm có vốn điều lệ và vốn pháp định. Trong đó vốn điều lệ do cổ đông đóng góp và được ghi vào điều lệ của công ty. Vốn pháp định là loại vốn phải xác định khi kinh doanh các loại hình kinh tế đặc thù.

Người đại diện là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật về các việc làm của công ty. Các công việc về thủ tục giấy tờ với cơ quan nhà nước hay tổ chức, cá nhân khác. Đối với công ty tnhh 1 thành viên thì người đại diện nên là người đứng ra thành lập công ty.

Pháp luật luôn đưa ra những yêu cầu và quy định riêng cho từng loại nghành nghề kinh tế riêng. Và điều kiện thành lập công ty tnhh 1 thành viên là một trong những số đó. Nếu đã quyết định lựa chọn loại hình kinh doanh này bạn cần phải nắm rõ được những yêu cầu của nó. Như vậy mới có thể giúp công việc của bạn được tiến hành một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất.